De website is bijgewerkt en uitgebreid.

Bedrijfsgeschiedenis.

  • de na oorlogse geschiedenis is geactualiseerd mede dankzij het archief van de familie Coldeweij dat in te zien is in de atheneumbibliotheek te Deventer. In dit archief zitten veel interessante stukken zoals een verslag van het Nederlandse Beheerinstituut over de toestand van het bedrijf vlak na de oorlog, rapporten van een advies bureau over het bedrijf en veel, vaak vertrouwelijke correspondentie, tussen directeur Coldeweij en de raad van commissarissen.
  • dank zij nazaten van de laatste directeur Albert de Geus is er nu ook een mooie foto van hem beschikbaar.
  • over de rechten op het gebruik van de merknaam Burgers is een stuk toegevoegd “Burgers contra Burgers”. Dit is een samenvatting van een artikel dat verschenen is in Het Rijwiel.

Motoren, bromfietsen

Er is een overzicht opgenomen van de door Burgers geproduceerde motoren en bromfietsen.

Overige Burgers producten.

Van de naaimachines die Burgers in de jaren 20 verkocht is een overzicht van de verschillende modellen opgenomen. Ook is de paragraaf over de Vleessnijmachines uitgebreid.