Burgers fietsen kunnen meestal aan de hand van het framenummer worden gedateerd. Alleen oudere Burgers fietsen van voor 1903 hebben geen frame nummer. Die zijn daarom moeilijk te dateren.

Burgers heeft, in tegenstelling tot de meeste fabrieken, vrij lang gewacht met het inslaan van frame nummers. Men begon hier pas mee na de dood van Hendrikus Burgers begin 1903.

Er werden series gebruikt die liepen tot 100.000 en die vanaf de tweede serie, die begon in 1916, werden vergezeld van een letter.1

De tweede serie begint met de letter A. Daarna volgen series die beginnen met een C, E, H, K en S. De S werd alleen gebruikt voor sportfietsen.

  • framenummer 1e serie
    framenummer uit de eerste serie zonder letter met onder het nummer de frame hoogte
  • framenummer A
    framenummer uit de A serie met onder het nummer de frame hoogte.
  • framenummer E
    framenummer uit de E serie

Er komen ook Burgers fietsen voor met R-nummers. Deze werden ingeslagen op fietsen die in Roermond zijn gemaakt. Ik ben nog bezig om de systematiek hiervan de ontrafelen. Heeft u een Burgers fiets met een R nummer? U helpt mij dan door informatie over deze fiets aan mij door te geven.

Met behulp van de onderstaande grafiek zijn Burgers-fietsen te dateren. Het is hierbij wel opletten dat de letter goed wordt afgelezen. Deze is soms onduidelijk ingeslagen.

Oude fietsen kunnen vaak ook gedateerd worden op grond van andere kenmerken zoals jaartallen in naven.  Zie hiervoor de website www.rijwiel.net.

U kunt mij ook een mail sturen, zie bij contact.

Bronnen

  1. Burg, S. ter en Kogel, T.J. de. Burgers frame-nummers. Het Rijwiel 2012/1