Burgers fietsen kunnen meestal aan de hand van het framenummer worden gedateerd. Alleen oudere Burgers fietsen van voor 1903 hebben geen frame nummer. Die zijn daarom moeilijk te dateren.

Burgers heeft, in tegenstelling tot de meeste fabrieken, vrij lang gewacht met het inslaan van frame nummers. Men begon hier pas mee na de dood van Hendrikus Burgers begin 1903.

Er werden series gebruikt die liepen tot 100.000 en die vanaf de tweede serie, die begon in 1916, werden vergezeld van een letter.1

De tweede serie begint met de letter A. Daarna volgen series die beginnen met een C, E, H, K en S. De S werd alleen gebruikt voor sportfietsen. De nummers werden aan de rechterkant van de zadellug ingeslagen.

  • framenummer 1e serie
    framenummer uit de eerste serie zonder letter met onder het nummer de frame hoogte
  • framenummer A
    framenummer uit de A serie met onder het nummer de frame hoogte.
  • framenummer E
    framenummer uit de E serie

In de jaren 30 heeft Burgers op transportfietsen een afwijkende nummering gebruikt. Op de lug van de horizontale framebuis werd aan de linkerkant een nummer met een D in geslagen.

De Burgers fietsen die in Roermond zijn gemaakt hebben een eigen framenummering die begint met een R of AR.

Met behulp van de onderstaande grafieken zijn Burgers-fietsen te dateren. Het is hierbij wel opletten dat de letter goed wordt afgelezen. Deze is soms onduidelijk ingeslagen.

Oude fietsen kunnen vaak ook gedateerd worden op grond van andere kenmerken zoals jaartallen in naven.  Zie hiervoor de website www.rijwiel.net.

U kunt mij ook een mail sturen, zie bij contact.

Bronnen

  1. Burg, S. ter en Kogel, T.J. de. Burgers frame-nummers. Het Rijwiel 2012/1