Burgers fietsen kunnen het beste aan de hand van het framenummer worden gedateerd.

Burgers is waarschijnlijk begin 1900 begonnen met het inslaan van framenummers in de fietsen. Ze gebruikte series die liepen tot 100.000 en die vanaf de tweede serie, die begon in 1916, werden vergezeld van een letter.1

De tweede serie begint met de letter A. Daarna volgen series die beginnen met een C, E, H, K en S.

Er komen ook Burgers fietsen voor met R-nummers. Het is tot nu toe niet duidelijk wanneer deze letter is gebruikt. Waarschijnlijk zijn dit fietsen die gemaakt zijn in Roermond. We hebben hier geen systematiek in kunnen ontdekken.

Met behulp van de onderstaande grafiek zijn Burgers-fietsen te dateren. Het is hierbij wel opletten dat de letter goed wordt afgelezen. Deze is namelijk vaak onduidelijk ingeslagen.

Oude fietsen kunnen vaak ook gedateerd worden op grond van andere kenmerken zoals jaartallen in naven.  Zie hiervoor de website www.rijwiel.net.

U kunt mij ook een mail sturen, zie bij contact.

Bronnen

  1. Burg, S. ter en Kogel, T.J. de. Burgers frame-nummers. Het Rijwiel 2012/1