Oude advertenties in o.a. dagbladen en tijdschriften geven vaak een schat aan informatie.  Hieronder zijn een aantal oude advertenties bijeengebracht.  Heeft  u aanvullingen? Mail dan, zie bij contact.

Advertenties 1868 -1900

  • De Tijd - godsdienstig-staatkundig dagblad 05-08-1872
  • Nieuws van den dag-kleine courant 28-05-1877
  • Leeuwarder courant 13-08-1878
    Leeuwarder courant 13-08-1878
  • Het nieuws van den dag-kleine courant 12-03-1879
  • Het nieuws van den dag - kleine courant 27-06-1882
  • Advertentie De Kampioen 2 juni 1899

Advertenties 1900-1910

Advertenties 1910-1920

Advertenties 1920-1930

Advertenties 1930-1945

Advertenties 1945-1961

← Vorige pagina: Productieaantallen en export
→ Volgende pagina: Modellen