Auto’s

Burgers was er erg vroeg bij wat betreft  gemotoriseerde voertuigen: Volgens onderstaande advertentie uit De Kampioen van 7 juli 1899 waren enkele automobielen afleveringsklaar en leverde men losse motoren om zelf een twee- of driewieler te bouwen.

De autoproductie is waarschijnlijk niet goed van de grond gekomen. Alleen in de prijscourant van 1901 is nog een afbeelding van een Burgers automobiel  te vinden.

Advertentie De Kampioen 2 juni 1899
Advertentie De Kampioen 2 juni 1899
Burgers auto catalogus 1901
Burgers auto in de prijscourant van 1901

In 1951 wilde Burgers zich voor de tweede keer aan de productie van een auto wagen. Ze verwierf in dat jaar de licentierechten van de Duitse “Brütsch” voor de Beneluxlanden, Indonesië en West-Indië. Het betrof de bouw van een 2-persoons-autootje dat voor ƒ 2800 op de markt zou komen. Begin 1952 wilde men er vijf per week gaan maken. Het plan werd niet uitgevoerd. en het aan de pers getoonde prototype verdween geruisloos terug naar Duitsland. Gelukkig maar, want de ontwerpen van Egon Brütsch, dat bleek later, waren niet erg deugdelijk.

Motoren, fietsen met hulpmotor

Burgers heeft een groot aantal motorfietsen en fietsen met hulpmotor verkocht. De motoren werden ingekocht en gemonteerd op frame’s die in de eigen fabriek werden gemaakt.

Hieronder volgt een overzicht van de modellen die (voorzover nu bij mij bekend) in de prijscouranten voor rijwielen en aparte folders zijn opgenomen.

1900

1901

Prijscourant 1901

1903

1904

prijscourant 1904

1905 en 1906

Prijscourant 1905 en 1906

1921 en 1922

In de prijscourant van 1921 meldt het bedrijf dat ze veel nieuwe productiemachines hebben aangeschaft en nu ook o.a. motor- en auto-onderdelen maken. De motoren werden geleverd door het Engelse Sun 1. Er zijn modellen met Sun-Vitesse motor en met Blackburn motor.

advertentie De Rijwielhandel 30 maart 1923

1932 fiets met hulpmotor

Begin jaren ’30 introduceert men verschillende modellen fietsen met hulpmotor. In advertenties zegt men “zoals Burgers ook de eerste was die fietsen met hulpmotor in deze uitvoering in Nederland bracht”. Ook vele modellen bakfietsen worden in die jaren met hulpmotor geleverd.

Leeuwarder courant 24-03-1932

1936

prijscourant 1936

Bromfietsen

Na de oorlog probeert Burgers opnieuw een rol te spelen in de groeiende markt van bromfietsen en fietsen met hulpmotor.  

Burgers fluisterfiets 1951.

In 1951 presenteerde Burgers een fiets met hulpmotor van het Duitse fabrikaat Küchen. Burgers biedt deze motor zowel aan als losse hulpmotor, als in combinatie met een versterkt rijwiel van eigen fabrikaat, de zogenaamde de “fluisterfiets”.  De motor is scharnierend opgehangen aan een verlengstuk van de achteras en steunt af op de liggende achtervork met een rubber demper. De aandrijving geschiedt door middel van een tandwiel dat aangrijpt in een op de spaken van het achterwiel gevestigde tandkrans met inwendige vertanding. voor deze constructie is op 9 oktober 1948 patent aangevraagd door dr. ing. Gerd W. Seifert. (bron: Rijwielhulpmotoren, de collectie van Jan Bosveld.)  

Deze fiets heeft echter veel technische problemen en wordt al snel uit de markt gehaald.

Bromfiets 1956

advertentie De Nederlandse Rijwielhandel 22 juni 1956

Bronnen

  1. Clubblad veteraan motorclub maart 2019