Burgers was niet alleen een rijwielfabriek. Burgers begon als smid en heeft bij de oprichting van de fabriek van begin af aan gekozen om zich niet alleen op fietsen te richten. Vandaar ook de naam ‘Eerste Nederlandse Rijwiel- en Machinefabriek’. Wat de verhouding tussen fietsen en andere producten was is niet bekend, maar gezien de omvang van de beide fabrieken in Deventer en Roermond, afgezet tegen de omvang van de rijwielproductie moet de productie van andere apparaten omvangrijk zijn geweest. Naast rijwielen zijn vooral de motoren, bromfietsen, naaimachines en vleessnijmachines bekende Burgers producten. De naaimachines zal Burgers niet zelf gemaakt hebben. Dit betreft waarschijnlijk import van Engelse of Duitse fabrieken.

Vleessnijmachine 1934

De vleessnijmachines heeft Burgers wel zelf gemaakt. Het bedrijf heeft van dit apparaat verschillende patenten op haar naam staan en heeft hier ook internationale prijzen mee gewonnen.

Burgers was er erg vroeg bij wat betreft  gemotoriseerde voertuigen: al in  de zomer van 1899 waren  enkele automobielen afleveringsklaar en leverde men losse motoren om zelf een twee- of driewieler te bouwen, getuige onderstaande advertentie uit “De Kampioen” van 7 juli. De autoproductie is zeer beperkt geweest en werd na enkele jaren gestopt.

Advertentie De Kampioen 2 juni 1899

Ook motorfietsen werden  op  kleine  schaal gebouwd. Hieronder een motorfiets uit de catalogus van 1906.

Motorrijwiel 1906

In de prijscourant van 1901 is een afbeelding van een Burgers automobiel  te vinden.

Burgers auto catalogus 1901

In de prijscourant van 1921 meldt het bedrijf dat ze veel nieuwe productiemachines hebben aangeschaft en nu ook o.a. motor- en auto-onderdelen maken. Ook brengt Burgers in dat jaar een 2-takt motor op de markt. Die machine is een Engels Sun-Villiers,  die voorzien van Burgers transfers  in ons land wordt verkocht.

In 1951 wilde Burgers zich voor de tweede keer aan de productie van een auto wagen. Ze verwierf in dat jaar de licentierechten van de Duitse “Brütsch” voor de Beneluxlanden, Indonesië en West-Indië. Het betrof de bouw van een 2-persoons-autootje dat voor ƒ 2800 op de markt zou komen. Begin 1952 wilde men er vijf per week gaan maken. Het plan werd niet uitgevoerd. en het aan de pers getoonde prototype verdween geruisloos terug naar Duitsland. Gelukkig maar want de ontwerpen van Egon Brütsch, dat bleek later, waren niet erg deugdelijk.

Burgers heeft vanaf 1931 veel rijwielen met hulpmotor en bromfietsen gebouwd. In 1952 komt het bedrijf vlak na de introductie van de auto met een andere nieuwe vinding; de ‘fluisterfiets’, een bromfiets met stille motor. Deze bleek echter zoveel technische mankementen te hebben dat hij al snel uit de productie werd gehaald.

Fluisterfiets

← Vorige pagina: Bedrijfsgeschiedenis 
→ Volgende pagina: De Deventer fietsclubs